Download Table of Contents Print this page

Popis Součástí - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
• produkt není vystaven větším teplotním rozdílům, které by
mohly způsobit vznik kondenzace. Pokud byl produkt vystaven
extrémním rozdílům teplot, před jeho zapnutím vyčkejte, dokud
nedosáhne teploty prostředí (asi 2 hodiny);
• produkt není vystaven nadměrným otřesům a vibracím.
P Popis součástí
Rozevřete přeloženou stránku.
1 Deska rychlospojovacího šroubení
2 Stavěcí šroub svislého náklonu
3 Rukojeť
4 Klika elevátoru
5 Rukojeť pro přepravu
6 Noha z hliníkové slitiny
7 Pojistný kroužek výztuže nohy
8 Háček pro zavěšení závaží
9 Samovyvažovací pryžové patky
10 Páka blokování nohou
11 Adaptér Go-Pro
12 Stavěcí šroub středového sloupku
13 Stavěcí šroub posouvání
14 Deska základny
15 Bublinkové libely
CZ 77

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents