Dovozce; Záruka; Servis - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Dovozce

Záruka
CZ

Servis

40
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
www.kompernass.com
Na tento přístroj platí 3 letá záruka od data zakoupení. Přístroj byl vyroben
s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou.
Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. Budete-li uplatňovat
záruku, spojte se prosím telefonicky se servisní provozovnou. Pouze tak vám
můžeme zajistit bezplatné zaslání vašeho zboží.
UPOZORNĚNÍ
Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu nebo výrobní závady,
nikoliv však na opotřebované díly nebo poškození, vzniklé při dopravě
a na poškození rozbitných součástí, např. spínačů nebo akumulátorů.
Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití, nikoliv pro podnikatelské účely. Při
nesprávném a neodborném využívání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly
provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.
Vaše práva vyplývající ze zákona touto zárukou nejsou omezena. Záručním plněním
se záruční doba neprodlouží. To platí jak pro nahrazené, tak i pro opravené díly.
Případné škody a nedostatky, zjištěné už při koupě, se musí hlásit hned po vybalení
výrobku, nejpozdějí však do dvou dnů od data nákupu.
Po uplynutí záruční doby podléhají veškerá opravy poplatkům.
Servis Česko
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 71271
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents