Download Table of Contents Print this page

Použitá Varování A Symboly - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Použitá varování a symboly
Tento návod k použití obsahuje následující symboly a varování:
NEBEZPEČÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „NEBEZPEČÍ" poukazuje na okamžité
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
závažným poraněním, či dokonce smrti.
VAROVÁNÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „VAROVÁNÍ" poukazuje na střední
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
závažným poraněním.
UPOZORNĚNÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „UPOZORNĚNÍ" poukazuje na nízké
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
malému nebo střednímu poranění.
POZOR! Tento symbol se slovním
označení„POZOR" poukazuje na potenciální
nebezpečí poškození majetku - může vést k
poškození majetku.
POZNÁMKA Tento symbol společně se slovním
označením „POZNÁMKA" uvádí dodatečné
užitečné informace.
CZ 73

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents