Použitá Varování A Symboly - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Použitá varování a symboly
Tento návod k použití obsahuje následující symboly a varování:
NEBEZPEČÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „NEBEZPEČÍ" poukazuje na okamžité
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
závažným poraněním, či dokonce smrti.
VAROVÁNÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „VAROVÁNÍ" poukazuje na střední
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
závažným poraněním.
UPOZORNĚNÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „UPOZORNĚNÍ" poukazuje na nízké
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
malému nebo střednímu poranění.
POZOR! Tento symbol se slovním
označení„POZOR" poukazuje na potenciální
nebezpečí poškození majetku - může vést k
poškození majetku.
POZNÁMKA Tento symbol společně se slovním
označením „POZNÁMKA" uvádí dodatečné
užitečné informace.
CZ 73

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents