Download Print this page

Použitá Varování A Symboly - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Použitá varování a symboly
Tento návod k použití obsahuje následující symboly a varování:
NEBEZPEČÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „NEBEZPEČÍ" poukazuje na okamžité
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
závažným poraněním, či dokonce smrti.
VAROVÁNÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „VAROVÁNÍ" poukazuje na střední
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
závažným poraněním.
UPOZORNĚNÍ! Tento symbol společně se slovním
označením „UPOZORNĚNÍ" poukazuje na nízké
ohrožení, které - pokud je ignorováno - může vést k
malému nebo střednímu poranění.
POZOR! Tento symbol se slovním
označení„POZOR" poukazuje na potenciální
nebezpečí poškození majetku - může vést k
poškození majetku.
POZNÁMKA Tento symbol společně se slovním
označením „POZNÁMKA" uvádí dodatečné
užitečné informace.
CZ 73

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFS 156 A1

This manual is also suitable for:

Hg04778