Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 79

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
3. Instalace fotoaparátu
Připevněte fotoaparát nebo videokameru na desku
rychlospojovacího šroubení 1 a potom utáhněte po směru hodin.
Otáčením proti směru hodin uvolněte a odinstalujte fotoaparát nebo
videokameru.
80
CZ
4. Panoramatický snímek
Otočením stavěcího šroubu posouvání 13
proti směru hodin a posouváním rukojeti
3 vytvoříte plynulý 360° panoramatický
snímek.
5. Deska základny 14
Uvolněte stavěcí šroub svislého náklonu 2
pro nastavení desky do libovolného úhlu.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents