Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 79

Camera tripod

Advertisement

Available languages
Table of Contents
3. Instalace fotoaparátu
Připevněte fotoaparát nebo videokameru na desku
rychlospojovacího šroubení 1 a potom utáhněte po směru hodin.
Otáčením proti směru hodin uvolněte a odinstalujte fotoaparát nebo
videokameru.
80
CZ
4. Panoramatický snímek
Otočením stavěcího šroubu posouvání 13
proti směru hodin a posouváním rukojeti
3 vytvoříte plynulý 360° panoramatický
snímek.
5. Deska základny 14
Uvolněte stavěcí šroub svislého náklonu 2
pro nastavení desky do libovolného úhlu.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents