Download Print this page

Utylizacja; Gwarancja - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
P Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla
środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym
punkcie przetwarzania surowców wtórnych.
Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę
na oznakowanie materiałów opakowaniowych,
oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o
następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne /
20– 22: Papier i tektura / 80–98: Materiały
kompozytowe.
Produkt i materiał opakowania nadają się do
ponownego przetworzenia, należy je zutylizować
osobno w celu lepszego przetworzenia odpadów.
Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.
Informacji na temat możliwości utylizacji
wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub
miasta.
P Gwarancja
Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i
poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad
produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie
ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu.
Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja
wygasa w razie zawinionego przez użytkownika uszkodzenia
produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.
70
PL

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFS 156 A1

  Related Content for Silvercrest SFS 156 A1

This manual is also suitable for:

Hg04778