Utylizacja; Gwarancja - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla
środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym
punkcie przetwarzania surowców wtórnych.
Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę
na oznakowanie materiałów opakowaniowych,
oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o
następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne /
20– 22: Papier i tektura / 80–98: Materiały
kompozytowe.
Produkt i materiał opakowania nadają się do
ponownego przetworzenia, należy je zutylizować
osobno w celu lepszego przetworzenia odpadów.
Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.
Informacji na temat możliwości utylizacji
wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub
miasta.
P Gwarancja
Produkt wyprodukowano według wysokich standardów jakości i
poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku wad
produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie
ogranicza ustawowych praw nabywcy produktu.
Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja
wygasa w razie zawinionego przez użytkownika uszkodzenia
produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.
70
PL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents