Wstęp; Przewidziane Zastosowanie - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
STATYW FOTOGRAFICZNY SFS 156 A1
P Wstęp
Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym
zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości.
Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji.
Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze
wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa.
Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym
przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie
należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.
P Przewidziane zastosowanie
Niniejszy STATYW FOTOGRAFICZNY (zwany dalej „produktem")
jest urządzeniem, do którego można przymocować aparat lub inne
urządzenia.
Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w
suchych miejscach. Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Ponadto z produktu nie wolno korzystać w klimacie tropikalnym.
Wszelkie inne warunki użytkowania są uznawane za niewłaściwe.
Roszczenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania lub
nieuprawnionych modyfikacji produktu nie będą podlegać
gwarancji. Tego typu działania użytkownik podejmuje na własne
ryzyko.
60
PL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents