Zakres Dostawy; Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Zakres dostawy
1 Statyw fotograficzny
1 Adapter Go-Pro
1 Torba do przenoszenia
1 Instrukcja obsługi
P Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się ze
wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcjami
użytkowania! W przypadku przekazywania tego produktu innej
osobie należy dołączyć do niego całą dokumentację!
OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE ŻYCIA I RYZYKO
WYPADKU DOTYCZĄCE NIEMOWLĄT I DZIECI!
ZAGROŻENIE! Ryzyko uduszenia!
• Nie należy nigdy pozostawiać dzieci bez nadzoru, gdy w
pobliżu znajdują się materiały opakowania. Ich obecność wiąże
się z ryzykiem uduszenia. Dzieci nie zdają sobie często sprawy z
zagrożeń. Materiały opakowania to nie zabawka.
• Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku co najmniej
14 lat, a także przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi produktu
oraz zrozumieją związane z tym zagrożenia.
• Nie wolno pozwalać dzieciom na bawienie się produktem.
Dzieci nie mogą czyścić produktu ani wykonywać czynności
konserwacyjnych bez nadzoru. Produkt ten nie jest zabawką.
PL 61

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents