Použité Výstrahy A Symboly - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Použité výstrahy a symboly
Tento návod na používanie obsahuje nasledujúce symboly a
výstrahy:
NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so
signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO" znamená
nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré,
ak sa mu nevyhnete, povedie k vážnemu zraneniu
alebo usmrteniu.
VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom
„VÝSTRAHA" znamená nebezpečenstvo so
stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete,
by mohlo viesť k vážnemu zraneniu.
POZOR! Tento symbol so signálnym slovom
„POZOR" znamená nebezpečenstvo s nízkym
stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, by mohlo
viesť k menšiemu alebo menej závažnému zraneniu.
POZOR! Tento symbol so signálnym slovom
„POZOR" znamená možné poškodenie majetku.
PONÁMKA: Tento symbol so signálnymi
slovom „POZNÁMKA" poskytuje ďalšie užitočné
informácie.
86
SK

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents