Download Table of Contents Print this page

Ostrzeżenia I Zastosowane Symbole - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod

Advertisement

Table of Contents
Ostrzeżenia i zastosowane symbole
Poniższe ostrzeżenia i symbole występują w niniejszej instrukcji
obsługi i na urządzeniu:
ZAGROŻENIE! Ten symbol ze słowem
„ZAGROŻENIE" oznacza wysokie ryzyko
niebezpieczeństwa, które w razie wystąpienia
będzie skutkować poważnymi obrażeniami lub
śmiercią.
OSTRZEŻENIE! Ten symbol ze słowem
„OSTRZEŻENIE" oznacza średnie ryzyko
niebezpieczeństwa, które w razie wystąpienia
może skutkować poważnymi obrażeniami lub
śmiercią.
PRZESTROGA! Ten symbol ze słowem
„PRZESTROGA" oznacza niskie ryzyko
niebezpieczeństwa, które w razie wystąpienia
może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami.
UWAGA! Ten symbol ze słowem „UWAGA"
oznacza możliwość uszkodzenia mienia.
UWAGA: Ten symbol ze słowem „UWAGA"
oznacza dodatkowe przydatne informacje.
PL 59

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents