Úvod; Zamýšlené Použití - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
STATIV NA KAMERU SFS 156 A1
P Úvod
Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se
pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci.
Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze
a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsaným
způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě
předejte i všechny podklady.
P Zamýšlené použití
Tento STATIV NA KAMERU (dále pouze „produkt") slouží k
upevnění kamery nebo jiných zařízení s použitím stativu.
Tento produkt je vhodný pouze pro soukromé použití v suchém
prostředí. Tento produkt není určen pro komerční použití. Kromě
toho tento produkt nelze používat v tropickém klimatu. Jakékoli jiný
způsob použití je považován za nevhodný. Na veškeré reklamace
způsobené nevhodným používáním nebo neoprávněnými úpravami
produktu, se nebude vztahovat záruka. Takový způsob používání je
na vaše vlastní riziko.
74
CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents