Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 61

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
UWAGA! Ryzyko uszkodzenia mienia
• Przed każdym użyciem produkt należy sprawdzić!
• Produkt ten nie zawiera żadnych części, które mogłyby być
serwisowane przez użytkownika.
• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci oraz kapiącej i
rozpryskiwanej wody!
• Na produkcie ani obok niego nie wolno umieszczać zapalonych
świeczek ani innych źródeł otwartego ognia.
• Produktu nie wolno używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery i inne urządzenia generujące ciepło!
• Produktu nie wolno wrzucać do ognia ani wystawiać na
działanie wysokich temperatur.
• Produkt nie może być poddawany obciążeniom mechanicznym.
• Produktu nie należy umieszczać na delikatnych powierzchniach
mebli, aby nie zostały porysowane.
UWAGA! Należy upewnić się, że:
• żadne bezpośrednie źródło ciepła (np. ogrzewanie) nie ma
wpływu na działanie produktu.
• produkt nie jest wystawiony na działanie jasnego sztucznego
światła.
• produkt jest chroniony przed rozpryskiwaną lub kapiącą wodą
i korozyjnymi płynami, a także że nie jest używany w pobliżu
wody. W szczególności produktu nie należy nigdy zanurzać
w płynach; na produkcie ani w jego pobliżu nie wolno stawiać
naczyń z płynami, takich jak wazony lub napoje.
• na produkcie ani w jego pobliżu nie ma żadnych źródeł ognia
(np. zapalonych świeczek).
• do produktu nie dostały się żadne przedmioty.
• produkt nie jest wystawiany na działanie ekstremalnych zmian
temperatury, ponieważ mogłoby to być przyczyną kondensacji.
62
PL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents