Obsługa - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Obsługa
2. Adapter Go-Pro
Przymocuj adapter Go-Pro 11 do płytki szybkiego montażu 1 , a
następnie dokręć śrubę.
1. Płytka szybkiego montażu 1
Otwórz dźwignię szybkiego zwalniania
i wyjmij płytkę szybkiego montażu 1 ,
przesuwając ją ku górze.
PL 65

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents