Inhoud Verpakking; Algemene Veiligheidsinformatie - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Inhoud verpakking
1 Camera-statief
1 Go-Pro adapter
1 draagtas
1 Handleiding
P Algemene veiligheidsinformatie
Maak uzelf voordat u het product gebruikt, bekend met alle
veiligheidsinformatie en instructies voor het gebruik! Als u dit
product aan anderen geeft, geef dan ook alle documenten mee!
WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN RISICO
VOOR ONGELUKKEN VOOR KINDEREN!
GEVAAR! verstikkingsgevaar!
• Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het
verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een
verstikkingsrisico. Kinderen onderschatten deze gevaren. Het
verpakkingsmateriaal is geen speelgoed.
• Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 14 jaar
of ouder en door personen met beperkte fysieke of geestelijke
capaciteiten of zonder ervaring en/of kennis, zolang ze onder
toezicht staan of instructie krijgen in het veilige gebruik van het
product en de bijbehorende risico's begrijpen.
• Laat kinderen niet spelen met het product. Onderhoud en
reiniging mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder
toezicht. Het product is geen speelgoed.
48
NL/BE

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents