Technické Údaje; Pred Použitím - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
P Technické údaje
Rozmer závitu statívu:
Hmotnosť:
Max. záťaž
(s vysunutými nohami statívu): 2,5 kg
Min. výška:
Max. výška:
Max. záťaž závesného háka:
Prevádzkové podmienky:
Teplota skladovania:
PONÁMKA:
Technické parametre a konštrukčné riešenie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
P Pred použitím
PONÁMKA:
Všetky časti sa musia vybaliť a baliaci materiál sa musí úplne
odstrániť.
Pred použitím overte, či je obsah balenia kompletný a nepoškodený!
Výrobok na použitie umiestnite na pevný, vodorovný a nešmykľavý
povrch.
1/4"
1,2 kg
60 cm
156 cm
1,5kg
5 °C až 45 °C
40 % až 85 % (rel. vlhkosť)
-20 °C až +60 °C
SK 91

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents