Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 65

Camera tripod

Advertisement

Available languages
Table of Contents
3. Instalacja aparatu
Przymocuj aparat lub kamerę wideo do płytki szybkiego montażu
1 , a następnie dokręć, przekręcając zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby zwolnić i wyjąć aparat lub kamerę wideo.
66
PL
4. Ujęcie panoramiczne
Przekręć śrubę blokującą panoramowanie
13 przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara i przesuń uchwyt 3 w celu
zarejestrowania płynnego ujęcia
panoramicznego 360°.
5. Płytka platformy 14
Poluzuj śrubę blokującą przechylenie w
pionie 2 , aby zmienić kąt ustawienia
platformy.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents