Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 65

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
3. Instalacja aparatu
Przymocuj aparat lub kamerę wideo do płytki szybkiego montażu
1 , a następnie dokręć, przekręcając zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aby zwolnić i wyjąć aparat lub kamerę wideo.
66
PL
4. Ujęcie panoramiczne
Przekręć śrubę blokującą panoramowanie
13 przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara i przesuń uchwyt 3 w celu
zarejestrowania płynnego ujęcia
panoramicznego 360°.
5. Płytka platformy 14
Poluzuj śrubę blokującą przechylenie w
pionie 2 , aby zmienić kąt ustawienia
platformy.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents