Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 48

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
LET OP! GEVAAR VAN SCHADE AAN
EIGENDOMMEN
• Controleer het product voor elk gebruik.
• Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.
• Houd het product weg van vocht, lekkend en opspattend water!
• Plaats geen brandende kaarsen of ander open vuur op of bij het
product.
• Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals
radiatoren of andere apparaten die warmte afgeven!
• Werp het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge
temperaturen.
• Let op dat het product niet mechanisch wordt belast.
• Plaats het product niet op kwetsbare meubeloppervlakken,
anders kunnen krassen ontstaan.
LET OP! Zorg ervoor dat:
• geen directe warmtebronnen (opwarming kan het product
nadelig beïnvloeden)
• het product niet wordt blootgesteld aan helder kunstlicht.
• contact met spattend en druppelend water en corroderende
vloeistoffen wordt vermeden en dat het product niet in de
nabijheid van water wordt gebruikt. Met name mag het product
nooit worden ondergedompeld in vloeistof; plaats geen
containers met vloeistof zoals vazen of bekers op of bij het
product.
• geen vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) op of bij het
product worden geplaatst
• geen vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen
• het product mag nooit worden onderworpen aan extreme
temperatuurwisselingen omdat dit condensatie kan veroorzaken.
NL/BE 49

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents