Download Table of Contents Print this page

Používání - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

P Používání
2. Adaptér Go-Pro
Připevněte adaptér Go-Pro 11 na desku rychloupínacího šroubení
1 a potom utáhněte šroub.
1. Deska rychlospojovacího
šroubení 1
Uvolněte aretační páčku rychlospojovacího
šroubení a zvednutím nahoru vyjměte desku
rychlospojovacího šroubení 1 .
CZ 79

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents