Download Table of Contents Print this page

Garantie - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

P Garantie
Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig
geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade
aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper
van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna
vermelde garantie niet beperkt.
Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum.
De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de
originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor
aankoop.
Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een
materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door
ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen.
Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt,
niet correct gebruikt of onderhouden wordt.
De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie
is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn
aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige
onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan
breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke
onderdelen, die gemaakt zijn van glas.
NL/BE 57

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents