Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 94

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
11. Vertikálne snímanie
Otočte rukoväť 3 proti smeru hodinových ručičiek a potom sklopte
hlavu panoramatického snímania maximálne do 90° na použitie vo
vertikálnej polohe. Otočte rukoväť 3 v smere hodinových ručičiek.
10. Samonivelačné gumené
podpery 9
Zabezpečujú vodorovné a protišmykové
usporiadanie statívu.
12. Prenosná rukoväť
Prenosnú rukoväť 5 môžete použiť na
ľahkú prepravu statívu na iné
miesta.
SK 95

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents