Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 66

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
6. Poziomice 15
Umożliwiają wypoziomowanie statywu
przed rejestrowaniem ujęć.
7. Korba podnośnika i śruba
blokująca środkową kolumnę
Obróć korbę podnośnika 4 w celu
dostosowania wysokości środkowej
kolumny. Dokręć ponownie śrubę
blokującą środkową kolumnę 12 w celu
zabezpieczenia.
8. Pierścień blokady rozstawu
nóg i hak do zawieszania
Przekręć pierścień blokady rozstawu nóg
7 w celu zablokowania rozstawu nóg.
Zawieś dodatkowy ciężar na haku 8 w
celu zwiększenia stabilności.
9. Rozkładanie nóg
Otwórz dźwignię blokady nogi 10
i wyciągnij delikatnie segment nogi
ze stopu aluminium 6 do żądanej
wysokości. Zamknij dźwignię blokady
nogi 10 w celu zabezpieczenia.
PL 67

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents