Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 66

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

6. Poziomice 15
Umożliwiają wypoziomowanie statywu
przed rejestrowaniem ujęć.
7. Korba podnośnika i śruba
blokująca środkową kolumnę
Obróć korbę podnośnika 4 w celu
dostosowania wysokości środkowej
kolumny. Dokręć ponownie śrubę
blokującą środkową kolumnę 12 w celu
zabezpieczenia.
8. Pierścień blokady rozstawu
nóg i hak do zawieszania
Przekręć pierścień blokady rozstawu nóg
7 w celu zablokowania rozstawu nóg.
Zawieś dodatkowy ciężar na haku 8 w
celu zwiększenia stabilności.
9. Rozkładanie nóg
Otwórz dźwignię blokady nogi 10
i wyciągnij delikatnie segment nogi
ze stopu aluminium 6 do żądanej
wysokości. Zamknij dźwignię blokady
nogi 10 w celu zabezpieczenia.
PL 67

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents