Inleiding; Beoogd Gebruik - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
CAMERA-STATIEF SFS 156 A1
P Inleiding
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De
gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat
belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering.
Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle
bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik
het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven
toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte
van het product aan derden.
P Beoogd gebruik
Dit CAMERA-STATIEF (hierna "product" genoemd) is bedoeld om
een camera of ander apparaat op te monteren.
Dit product is uitsluitend geschikt voor privégebruik op droge
plaatsen. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
Tevens mag dit product niet worden gebruikt in tropische klimaten.
Alle andere gebruik wordt als onjuist beschouwd. Alle claims als
gevolg van onjuist gebruik of als gevolg van niet-geautoriseerde
modificaties aan het product vallen buiten de garantie. Dergelijk
gebruik is op uw eigen risico.
NL/BE 47

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents