Záruka - Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné,
zlikvidujte je odděleně pro lepší odstranění odpadu.
Logo Triman platí jen pro Francii.
O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se
informujte u správy vaší obce nebo města.
P Záruka
Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných
kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou.
V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči
prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže
uvedenou zárukou.
Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční lhůta
začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře originál pokladní
stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako doklad o
zakoupení.
Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada
materiálu nebo výrobní vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí
– bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže
se výrobek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel pravidelnou
údržbu.
Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se
nevztahuje na díly výrobku podléhající opotřebení (např. na
baterie), dále na poškození křehkých, choulostivých dílů, např.
vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.
84
CZ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents