Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 70

Camera tripod
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 17
W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad
materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej
oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne.
Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu
zużyciu, uznawanych za części zużywalne
(np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników,
akumulatorów lub wykonanych ze szkła.
PL 71

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents