Silvercrest SFS 156 A1 Operation And Safety Notes page 70

Camera tripod
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad
materiałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej
oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu.
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne.
Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu
zużyciu, uznawanych za części zużywalne
(np. baterie) oraz uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników,
akumulatorów lub wykonanych ze szkła.
PL 71

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest SFS 156 A1

This manual is also suitable for:

Hg04778

Table of Contents