Transport A Úschova; Čistenie A Údržba; Likvidácia Prístroja; Technické Údaje - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
UPOZORNENIE
Statív môžete dodatočne stabilizovať tým, že nejaké závažie (záťaž)
(max. 2 kg) zavesíte na hák na príslušenstvo t.
Transport a úschova
Statív prenášajte za prepravnú rukoväť
stave.
Keď chcete statív preniesť na väčšiu vzdialenosť, zložte ho a zasuňte do
dodaného prepravného puzdra.
Statív uskladnite na čistom a suchom mieste. Najlepšie v dodanom prepravnom
puzdre.
Čistenie a údržba
POZOR - VECNÉ ŠKODY!
Nepoužívajte žiadne drhnúce ani leptajúce čistiace prostriedky. Tieto
reagujú s povrchom a môžu statív neopraviteľne poškodiť.
Statív čistite mierne navlhčenou utierkou.
môžete pridať na utierku jemný prostriedok na umývanie.
Likvidácia prístroja
Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (fi rme) na likvidáciu odpadu. Dodržte
pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností sa spojte so zariadením
na likvidáciu odpadu.
Technické údaje
Max. zaťaženie
Výška v zloženom stave
Výška v roztiahnutom stave
Závit
SDS 3000 A1
z. Dá sa to aj v zmontovanom
V prípade odolnejších nečistôt
asi 3 kg
asi 55, 5 cm
asi 157 cm
6,35 mm / 1/4 palca
SK
47

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents