Uvod; Informacije O Teh Navodilih Za Uporabo; Avtorske Pravice; Predvidena Uporaba - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Uvod

Informacije o teh navodilih za uporabo

SI

Avtorske pravice

Predvidena uporaba

26
Ta navodila za uporabo so sestavni del stativa SDS 3000 A1 in vam dajejo
pomembne napotke za predvideno uporabo, varnost in rokovanje s stativom.
Navodila za uporabo morajo biti vedno na razpolago v bližini stativa. Prebrati
in upoštevati jih mora vsaka oseba, ki stativ uporablja.
Navodila za uporabo primerno shranite in jih skupaj s stativom predajte nasled-
njemu morebitnemu lastniku stativa.
Ta dokumentacija je zaščitena z avtorskimi pravicami.
Vsakršno razmnoževanje oz. vsak ponatis, tudi po delih, ter prikazovanje slik,
tudi v spremenjenem stanju, je dovoljeno le s pisnim soglasjem proizvajalca.
Stativ je namenjen za stabilno postavitev fotoaparatov, video kamer in podobnih
naprav z 1/4-palčnim navojem.
Stativ je namenjen izključno za zasebno uporabo in ne za obrtne ali industrijske
namene.
Zahtevki kakšne koli vrste na podlagi poškodb zaradi nepredvidene uporabe, ne-
strokovnih popravil, nedovoljenih izvedenih sprememb ali uporabe nedovoljenih
nadomestnih delov so izključeni.
Tveganje prevzame izključno uporabnik.
SDS 3000 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents