Ustawianie; Rozpakowanie; Utylizacja Opakowania; Ustawianie Statywu - Silvercrest SDS 3000 A1 Operating Instructions Manual

Telescopic camera tripod
Hide thumbs Also See for SDS 3000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Ustawianie

Rozpakowanie

Wyjmij wszystkie części statywu i instrukcję obsługi z kartonu.
Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

Utylizacja opakowania

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu.
W trosce o ochronę środowiska, wszystkie zastosowane elementy opakowania
nadają się do ponownego przetworzenia.
Zwracanie opakowania do obiegu materiałów oszczędza surowce naturalne
i zmniejsza zanieczyszczenie odpadami. Zbędne materiały opakowania utylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustawianie statywu

1)
Całkowicie otwórz statyw, aby pierścień ustalający
kolumny.
2)
Dokręć pierścień ustalający
3)
Zwolnij dźwignię ryglującą
je na wymaganą długość.
4)
Ustaw statyw przez przesuwanie nóg. Wykorzystaj do tego libelkę do
poziomowania 6.
WSKAZÓWKA
Pęcherzyk powietrza musi się znajdować w środku krzyżyka.
5)
Po znalezieniu odpowiedniej pozycji zarygluj nogi za pomocą dźwigni
ryglujących e+r.
6)
Jeżeli chcesz mieć talerzyk statywu
wypoziomuj teraz talerzyk 3. W tym celu obróć uchwyt 0 i poruszaj go
w górę lub w dół.
WSKAZÓWKA
Pęcherzyk powietrza w libelce do ustawiania
pomiędzy oboma znacznikami.
SDS 3000 A1
w w prawo, aby został unieruchomiony.
e+r, aby odryglować nogi statywu i rozciągnij
3 ustawiony dokładnie poziomo, to
4 musi znajdować się
w dotknął końca
PL
13

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents