Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 38

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
Kun taitetaan halkaisijaltaan 10 mm, 12 mm ja 16 mm
tankoja, taittokulmaan syntyy ero säätimen ollessa
samassa asennossakin riippuen tangon paksuuden
erosta. Muuta hieman säätöasteikon asentoa tangon
halkaisijan mukaan samallakin taittokulmalla kuten
vasemman sarakkeen yläosassa olevassa kuvassa on
näytetty. (Kuva 11)
Tangon koko
ø10 mm
ø12 mm
ø16 mm
HUOM!
Vaikka asteikon säätöasento olisikin sama,
taivutuskulma saattaa olla erilainen, jos tangon
kovuus on erilainen. Käytä kulmamerkkejä lähinnä
viitteenä.
2. Tavallinen taivutus
(1) Aseta laite niin, että pyöröalusta tulee ylös kuvassa
12 näkyvällä tavalla.
(2) Varmista, että kansi on suljettu.
(3) Aseta säätöasteikko haluttuun kulmaan.
(4) Aseta tanko keskilevyn pysäyttimelle ja aseta se oikein
kuvassa 9 näytetyllä tavalla.
(5) Vedä kytkinlaukaisimesta ja taivuta tanko.
(6) Vedä kytkinlaukaisimesta kunnes moottori tekee
takaisinkytkentäliikkeen ja taivutusrulla alkaa pyöriä.
(Kun taivutusrulla alkaa pyöriä, se pyörii
automaattisesti alkuasentoon vaikka kytkinlaukaisin
vapautetaan.)
3. Taittaminen silmämääräisellä mittauksella
Vetämällä kytkinlaukaisinta vähän kerrallaan on
mahdollista taittaa tanko haluttuun asentoon
silmämitalla asteikon säätämisen lisäksi.
(1) Säädä säätöasteikko haluttua suuremmalle kulmalle.
(2) Vedä kytkinlaukaisimesta kevyesti ja taivuta tanko
hitaasti.
(3) Kun tanko on taivutettu haluttuun kulmaan, lopeta
kytkimen vetäminen. Jos tangon kulma on yhä
haluttua pienempi, vedä kytkimestä uudelleen.
(4) Ota tanko pois, kun taivutus on suoritettu. Vedä sitten
kytkimestä uudelleen ja palauta taivutusrulla
alkuasentoon.
(Jatka kytmimestä vetämistä, kunnes taivuturulla
alkaa pyöriä käänteiseen suuntaan.)
4. Tangon poistaminen taivutuksen aikana
Kun taivutat hitaasti "silmämääräisesti mittaamalla",
tanko saattaa silloin tällöin juuttua kiinni
taivutusrullaan. Jos näin käy, voit palauttaa
taivutusrullan alkuasentoon vetämällä kytkimestä
uudelleen asetettuasi säätöasteikon palautusasentoon
"return". Tämä on sama tapa kuin irrotettaessa
leikkauksen aikana kiinni juuttunut tanko. (Kuva 13)
5. Aukon käyttö laitteen kiinnitämiseksi paikalleen.
Laitteen keskellä on aukko, jonka avulla kaite voidaan
kiinnittää lujasti paikalleen. Käytä tätä seuraavalla
tavalla. (Kuva 14)
Taivutukseen, kun laite on kiinnitetty työpöytään.
Tämä aukko on erittäin kätevä, kun laite on kiinnitetty
pultilla sopivaan työpöytään. (Pulttikoko M10, alle
W3/8.)
37
Merkintöjen värit
Valkoinen
Punainen
Keltainen
HUOLTO JA TARKISTUS
VAROITUS!
Onnettomuuksien estämiseksi katkaise kytkin aina
katkaistuun asentoon OFF ja irrota virtajohdon pistoke
pistorasiasta.
1. Kiinitysruuvien tarkistus
Tarkist säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit ja varmista,
että ne ovat tiukassa. Mikäli joku ruuveista on
löystynyt, kiristä se välittömästi. Laiminlyönti voi
aiheuttaa vaaratilanteen.
2. Moottorin huolto
Moottorin käämi on sähkötyökalun "sydän". Huolehdi
siitä, ettei käämi vahingoitu ja/tai kastu öljyyn tai
veteen.
3. Hiiliharjojen tarkistus (Kuva 15)
Koneessa käytettävät hiiliharjat ovat kuluvia osia.
Koska liian kuluneet hiiliharjat voivat aiheuttaa
moottorille häiriöitä, on syytä vaihtaa vanhat hiilet
uusiin heti, kun ne ovat liian kuluneita tai lähellä
"kulumisrajaa" (wear-limit).
Lisäksi hiiliharjat on pidettävä aina puhtaina ja
varmistettava, että ne pääsevät vapaasti liikkumaan
harjapitimissä.
4. Hiiliharjojen vaihtaminen (kuva 14, kuva 15)
Löysennä ruuvit ja irrota peräkansi. Irrota harjasuojat
ja hiiliharjat. Kun hiiliharjat on vaihdettu, muista
kiinnittää harjasuojat tiukasti ja asettaa peräkansi
paikalleen ruuveilla.
5. Huolto-osalista
A: Kohtanr.
B: Koodinr.
C: Käytetty nr.
D: Huomautuksia
HUOMAUTUS:
Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja
tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi-
huoltokeskuksessa.
Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä
työkalun
kanssa
huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
Sähkötyökalujen käytössä ja huollossa on aina
noudatettava kussakin maassa voimassa olevia
turvaohjeita ja normeja.
MUUTOKSET:
Hitachi-sähkötyökaluja parannetaan ja muutetaan
jatkuvasti niin, että niihin saadaan sisällytettyä uusin
teknologia. Tästä johtuen jotkut osat (esim.
koodinumerot ja/tai ulkonäkö) saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
HUOM:
HITACHIn jakuvasta tutkimus- ja kehitysohjelmasta
johtuen edellä esitettyihin voi tulla muutoksia ilman
ennakkoimoitusta.
valtuutettuun
Hitachi-

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y