Download Print this page

Vedligeholdelse Og Eftersyn - Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
Drejknap-indstilling
Betonjernstangs
tilstand
Ved bøjning af betonjernstænger med en diameter p
10 mm, 12 mm og 16 mm, vil bøjningsvinklerne afvige
en smule fra hinanden, selv i den samme drejeknap-
position,
betonjernstængernes tykkelse. Vi anbefaler derfor, at
De, selv når De anvender den samme bøjningsvinkel
som vist på illustrationen øverst til venstre (Fig. 11),
ændrer drejeknappens stilling en smule, afhængigt
af betonjernstangens diameter.
Størrelse
af betonjernstang
ø10 mm
ø12 mm
ø16 mm
BEMÆRK:
Selv ved den samme indstilling af drejeknappen, kan
bøjevinklen af og til afvige, hvis betonjernstangens
diameter og hårdhed er forskellig. Anvend kun
vinkelmærkerne som en løs retetsnor.
2. Almindelig bøjning
(1) Anbring maskinen i en stilling med drejeskiven opad
som vist i Fig. 12.
(2) Kontroller, at dækslet er lukket.
(3) Sæt indstillings-drejeknappen til den ønskede vinkel.
(4) Anbrring betonjernstangen på centerpladens stopper
og indstil den på korrekt vis som vist i Fig. 9.
(5) Tryk omskiftertrykkeren og bøj betonjernstangen.
(6) Fortsæt med at trykke omskiftertrykkeren, indtil
motoren skifter til baglæns rotation og bukkerullen
begynder at returnere. (Så snart bukkerullen begynder
at returnere, vil den automatisk returnere hele vejen
til udgangsstillingen, selv hvis omskiftertrykkeren
slippes.)
3. Bøjning efter øjemål
Ved at trække omskiftertrykkeren en smule ad gangen,
kan De bøje betonjernstangen til den ønskede vinkel
efter øjemål udover drejeknap-indstillingen.
(1) Sæt drejeknap-indstillingen til en større vinkel end den
ønskede.
(2) Tryk omskiftertrykkeren en smule og bøj
betonjernstangen langsomt.
(3) Slip omskiftertrykkeren, når betonjernstangen er bøjet
til den ønskede vinkel. Tryk omskiftertrykkeren igen,
hvis stangen stadig ikke har den ønskede vinkel.
(4) Fjern betonjernstangen, når bøjningen er færdig. Tryk
derefter omskiftertrykkeren endnu engang, til
bukkerullen returnerer til udgangsstillingen. (Fortsæt
med at trykke på omskifteren, indtil bukkerullen
begynder at rorere i baglæns retning.)
21
45°
45°
grund
af
forskellen
Indikatormarkeringers
farve
Hvid
Rød
Gul
90°
90°
135°
Fig. 16
4. Fjernelse af betonjernstangen under bøjning
Under bøjning ved lav hastighed efter "bøjning med
øjemål", kan betonjernstangen somme tider sætte sig
fast i bukkerullen på grund af dens egen bøjning.
Hvis dette sker, kan De returnere bukkerullen til
udgangsstillingen ved at trykke på omskifteren igen,
efter at drejeknappen er sat i "return" stilling. Dette
er den samme metode, som anvendes til at fjerne
betonjernstangen, hvis den sætter sig fast under
skæringen (Fig. 13).
5. Anvendelse af et hul til at fastgøre maskinen
Maskinen er udstyret med et hul i midten, således at
den kan fastgøres og stabiliseres. Dette hul er ganske
praktisk, hvis det anvendes på følgende måde. (Fig.
14).
Til bøjning, når maskinen er fastgjort til en høvlebænk.
Dette hul er overordentlig praktisk, hvis maskinen
skrues fast på en passende høvlebænk.
(Bolt-størrelse M10, mindre end W3/8.)

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

ADVARSEL!
For at forhindre ulykker skal De altid forvisse Dem om, at
omskifteren er drejet til stilling OFF, og at netledningen
er taget ud af stikkontakten.
1. Eftersyn af monteringsskruerne
Efterse regelmæssigt alle monteringsskruer og sørg
for, at de er ordentligt strammet. Er nogen af skruerne
løse, bør de strammes øjeblikkeligt. Forsømmelse i
så henseende kan medføre alvorlig risiko.
2. Vedligeholdelse af motoren
Motordelen er værktøjets hjerte. Sørg for, at denne
ikke beskadiges og holdes fri for fugt og olie.
3. Eftersyn af kulbørsterne (Fig. 15)
Maskinen anvender kulbørster, som er sliddele. Da
en udslidt kulbørste kan forårsage maskinskade,
udskift kulbørsterne når de er slidt ned til slidgrænsen.
hold desuden sltid kulbøsterne rene og sørg for, at
de glider let i kulholderne.
4. Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 14, Fig. 15)
Løsn stilleskruerne og fjern bagdækslet. Fjern
børstehætterne og kulbørsterne. Glem ikke, når De
har
skiftet
børstehætterne forsvarligt og at montere bagdækslet
med stilleskruerne.
5. Liste over reservedele
A: Punkt nr.
B: Kode nr.
C: Anvendt nr.
D: Bemærkninger
FORSIGTIG:
Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-
værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-
center.
135°
180°
180°
kulbørsterne
ud,
at
stramme

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y

  Related Content for Hitachi VB 16Y