Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 27

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

PIKTOGRAFISK ILLUSTRASJON OG
FORKLARING
Les bruksanvisningen
før bruk.
Start driften først etter at du har
forsikret deg om at det ikke
befinner seg noen innenfor
rekkevidden av materialet som
skal bøyes.
Dette elektroverktøyet må ikke brukes
i våte eller fuktige omgivelser.
Hold hendene unna
kutteren under drift.
(Returnere midtveis)
1 Still skiven inn på RETURN.
2 Trykk inn startbryteren.
● Hvis et armeringsjern bøyes med stor vinkel og du plasserer hånden inni den, vil
det være fare for at hånden kommer i klemme grunnet armeringsjernets
tilbakebøyningsreaksjon. Plasser aldri hånden der hvor jernet kan komme til å
bøye seg tilbake.
Når bryteren slås av og så på igjen med det
samme, kan det skje at motoren ikke starter.
Vent minst et helt sekund før motoren slås
på igjen etter at den har vært slått av.
Unngå arbeid som overskrider
maksimal kapasitet. (Armeringsjern
diameter o 16 mm)
(Velge armeringsjernstørrelsen)
Velg armeringsjernstørrelse og bøyevinkel.
ø12
ø10
ø16
Norsk
26

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y