Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 34

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
2. Keskirullasarja (D50)
50 mm
(R25 mm)
* Tätä käytetään, kun tangon taittohalkaisija
muutetaan asentoon (taittohalkaisija: R 25).
3. Keskirullasarja (D38)
38 mm
(R19 mm)
* Tätä käytetään, kun tangon taittohalkaisija
muutetaan asentoon (taittohalkaisija: R 19).
4. Suojus
* Ulkomitat
525 × 346 × 236 (mm)
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
Tangon leikkaus
Tangon taivutus
ENNEN KÄYTTÖÄ OTETTAVA HUOMIOON
VAROITUS!
Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin alat käyttää laitetta.
Kohdat 1-7 on tarkastettava aina ennen virtajohdon
liittämistä pistorasiaan.
1. Virtalähde
Varmista, että käytettävä voimanlähde vastaa tuotteen
tyyppikilvessä ilmoitettuja vaatimuksia.
Vältä myös tasavirran ja moottorigeneraattorien
käyttöä. Työkalu saattaa vahingoittua ja lisäksi
seurauksena saattaa olla onnettomuus.
2. Virrankatkaisin
Varmista, että kytkin on OFF-asennossa (poispäältä).
Mikäli pistoke kytketään pistorasiaan koneen ollessa
ON-asennossa, työkalu käynnistyy välittömästi ja
aiheuttaa vaaratilanteen.
33
3. Jatkojohto
Kun työskennellään kaukana voimalähteestä, käytä
riittävän paksua ja tehokasta jatkojohtoa. Jatkojohdon
tulisi olla niin lyhyt kuin vain käytännössä on
mahdollista.
HUOMAUTUS
Vahingoittunut johto on korjattava tai vaihdettava.
4. Työskentely-ympäristön valmistelutoimet ja
tarkastus
Varmista, että työskentely-ympäristö on yleisten
huomautusten kohdassa 1 mainitun kaltainen.
5. Turvallisuuden vuoksi varmista varusteisiin kuuluvalla
kuusiotappiavaimella, että kuusiokantapultti on
kiinnittynyt tiukasti. Jos laitetta käytetään pultin
ollessa kiinnitetty löysästi, sekä laite että leikkuri
saattavat vahingoittua ja seurauksena saattaa olla
onnettomuuksia.
6. Varmista, että leikkuri on terävä.
Varmista aina, että leikkuri on terävä. Kuluneen ja
tylsän leikkurin käyttö vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa
onnettomuuksia.
7. Tarkasta pistorasia
Jos pistoke irtoaa helposti pistorasiasta, pistorasia on
korjattava. Ota yhteys lähimpään sähköliikkeeseen.
Viallisen pistorasian käyttö saattaa
ylikuumenemiseen ja onnettomuuksiin.
johtaa

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y