Download Print this page

Før Ibrugtagning - Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
2. Centerrullesæt (D 50)
50 mm
(R25 mm)
* Anvendes, hvis betonjernstangens bøjningsdiameter
ændres til (bøjningsdiameter: R 25).
3. Centerrullesæt (D 38)
38 mm
(R19 mm)
* Anvendes, hvis betonjernstangens bøjningsdiameter
ændres til (bøjningsdiameter: R 19)
4. Kasse
* Ydre mål
525 × 346 × 236 (mm)
ANVENDELSE
Skæring af betonjern
Bøjning af betonjern
FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL!
Kontroller følgende punkter inden brug. Angående
punkterne 1 – 7, skal disse altid kontrolleres, inden
netledningen sættes i stikkontakten.
1. Strømkilde
Undersøg om netspændingen svarer til den på
navnepladen angivne spænding.
Undgå ligeledes at anvende jævnstrøm eller
motorgeneratorer. Dette vil ikke alene føre til skade
på værktøjet, men kan også resultere i en ulykke.
2. Afbryder
Forvis Dem altid om, at kontakten står i OFF-position,
før stikket sættes i kontakten. Hvis stikket sættes i,
medens kontakten står på ON, vil maskinen
øjeblikkelig begynde at arbejde, hvilket let vil kunne
føre til alvorlige ulykker.
17
3. Forlængerledning
Hvis strømkilden er langt fra arbejdsfeltet, skal der
anvendes en forlængerleding af korrekte dimensioner
og kapacitet. Brug ikke længere forlængerledning end
nødvendigt.
FORSIGTIG:
Hvis netledningen er beskadiget, skal den skiftes ud
eller repareres.
4. Forberedelse og bekræftelse af arbejdsomgivelserne.
Kontroller og bekræft, at arbejdsstedet er i ordentlig
stand som nævnt i punkt 1 i de generelle
sikkerhedsforskrifter.
5. Af sikkerhedsmæssige årsager skal De anvende den
medfølgende umbrakonøgle til helt at sikre Dem, at
umbrakobolten er fuldstændig fastspændt.
Anvendelse af maskinen med løs umbrakobolt kan
resultere i beskadigelse af maskinen og skæret og
desuden føre til ulykker.
6. Bekræft, at skæret er skarpt.
Forvis Dem om, at skæret er skarpt. Fortsat anvendelse
af et udslidt og deformeret skær med en sløv æg, kan
resultere i beskadigelse af maskinen og skæret såvel
som i ulykker.
7. Kontroller stikkontakten.
Hvis en stikkontakt er ustabil eller stikket nemt falder
ud, når netledningen sættes i, er det nødvendigt at få
stikkontakten repareret. Få en elektriker til at reparere
kontakten. Fortsat anvendelse af en defekt kontakt kan
resultere i overophedning og ulykker.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y