Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 17

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent.
Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt
skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og det
er nemmere at styre.
g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i
overensstemmelse med denne vejledning under
hensynstagen til arbejdsforholdene og det arbejde,
der skal udføres.
Der kan opstå farlige situationer, hvis det elektriske
værktøj bruges til andre formål end de tilsigtede.
5) Reparation
a) Få Deres elektriske værktøj repareret af kvalificeret
teknikere, der kun bruger originale reservedele.
Derved sikres det, at sikkerheden ikke kompromitteres.
SIKKERHEDSFORANSTALTNING
Hold børn og fysisk svagelige personer på afstand.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
utilgængeligt for børn og fysiske svagelige personer.
FORBEREDELSER TIL ANVENDELSE AF DEN
TRANSPORTABLE BETONJERNSKLIPPER/
BUKKER
ADVARSEL
1. Sørg for at anvende maskinen med den
mærkespænding, som er angivet på navnepladen.
Anvendelse af maskinen med en mærkespænding,
som ovestiger specifikationen på navnepladen, kan
resultere i en betænkelig høj omdrejningshastighed
og personskade.
2. Undgå arbejde, som overstiger den maksimale
kapacitet maskinen som beskrevet i specifikationerne.
De må aldrig skære og/eller bøje nogen hårde
materialer som for eksempel PC (fabriksfremstillet
beton), stål etc. Materialer af denne type kan nemt gå
i stykker og forårsage personskade.
SPECIFIKATIONER
Spænding
Optagen effekt
Kapacitet
Antal enheder, som kan behandles
samtidigt.
Vægt
STANDARD TILBEHØR
(1) Umbrakonøgle (til M5 umbrakobolte)
............................................. 1 (fastgjort på maskinen)
(2) Et sæt skær .......................... 1 (fastgjort på maskinen)
3. Hvis maskinen ikke fungerer som den skal under
anvendelsen, eller hvis De hører unormal støj, skal
De øjeblikkeligt slukke for maskinen med kontakten
og holde op med at anvende maskinen. Kontakt den
forretning, hvor De har købt maskinen eller et
autoriseret Hitachi-servicecenter, og få maskinen
efterset og/eller repareret. Anvendelse af maskinen
uden eftersyn kan resultere i personskade.
4. Vær fuldstændig sikker på, at skær-dækslet er lukket,
når De ikke udfører skærearbejde. Hvis dækslet er
åbent, akn skæret sætte sig fast i fremmedlegemer,
hvilket kan resultere i personskade. (Fig. 1)
5. Når De drejer omskifteren, må De aldrig anbringe
hånden i nærheden af skæret, reaktionsstopperen eller
bukkerullen. Hvis De gør det, kan resultatet blive
alvorlig personskade.
6. Hvis De kommer til at tabe maskinen eller slå den mod
noget, skal De undersøge den grundigt for at sikre
Dem, at der ikke er sket nogen skade på den i form af
revner eller deformitet af skær og maskine.
7. Hvis maskinen anvendes kontinuerligt, kan det
indvendige dæksel og geardækslet blive varme. Efter
kontinuerlig anvendelse må man ikke røre ved det
indvendige dæksel og geardækslet. (Fig.1)
8. Nedsænk ikke enheden i vand, da dette kan medføre
fejlfunktioner eller elektrisk stød.
FORSIGTIG:
Installer skæret og tilbehørsdelene forsvarligtsom
beskrevet i anvisningerne. Hvis disse dele ikke er
korrekt monteret, kan de falde af og være årsag til
personskade.
Sørg for at tage maskinens netledning ud af
stikkontakten, når skæret skal efterses, rengøres og
udskiftes. Forsømmelse af dette kan resultere i alvorlig
personskade.
(1) Materiale: Betonjern, tilsvarende kvalitet: GRADE 460 (Storbritannien),
BST500 (Tyskland), B500 (Spanien) og Fe E 500 (Frankrig)
(2) Materialets diameter: 8 – 16 mm
Skæring
ø10 mm 2 stykker
ø12 mm 1 stykke
ø16 mm 1 stykke
EKSTRA TILBEHØR (sælges separat)
1. Skær
* Et sæt indeholdende to stk.
230 V
510 W
ø10 mm 3 stykker
ø12 mm 2 stykker
ø16 mm 1 stykke
17,0 kg (eksklusive kabel)
Dansk
Bøjning
16

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y