Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 11

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

BILDILLUSTRATION OCH FÖRKLARING
Läs bruksanvisningen
före användning.
Kontrollera alltid före bockning
att ingen befinner sig inom det
område som bockningen
sträcker sig.
(Återgång)
1 Välj RETURN med inställningsratten.
2 Tryck in startknappen.
Använd inte detta
elverktyg i vått väder.
Håll alltid händerna borta
från avbitaren under
pågående arbete.
● Om armeringsjärnet hålls med handen vid bockning med stor vinkel, finns det
risk att handen kommer i kläm när armeringsjärnet fälls ihop. Placera aldrig
händerna på en position där armeringsjärnet kan fällas ihop.
Om verktyget slås av och sedan genast på igen kan
det hända att motorn inte startar. Vänta i minst en hel
sekund efter att motorn stannat, innan ett försök att
starta motorn på nytt görs.
Undvik överskridande av verktygets
maximala kapaciteter (max.
järnstångsdiameter är 16 mm).
(Välj storlek på armeringsjärn)
Välj storlek på armeringsjärn och bockningsvinkel.
ø12
ø10
ø16
Svenska
10

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y