Download Print this page

Tekniset Tiedot - Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin
sitä ei ole tarkoitettu, voi syntyä vaaratilanteita.
5) Huolto
a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata sähkötyökalu
käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia varaosia.
Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena.
TURVATOIMET
Pidä lapset ja mielentilaltaan epävakaat henkilöt poissa
laitteen lähettyviltä.
Kun työkalua ei käytetä, se on säilytettävä poissa lasten ja
mielentilaltaan epävakaiden henkilöiden ulottuvilta.
HUOMAUTUKSIA KANNETTAVAN TERÄKSEN
LEIKKURIN/TAIVUTTIMEN KÄYTÖSTÄ
VAROITUS!
1. Laitetta on käytettävä aina arvokilvessä mainitulla
nimellisjännitteellä. Jos laitetta käytetään arvokilvessä
mainittua jännitettä suuremmalla jännitteellä,
seurauksena
syntyy
pyörimisnopeus ja vaurioita.
2. Vältä sellaista työskentelyä, joka ylittää teknisissä
tiedoissa mainitun suurimman kapasiteetin. Älä
koskaan leikkaa/taivuta kovia metalleja kuten
betonielementtiterästä
materiaalit leikkautuvat usein pieniin paloihin ja
saattavat aiheuttaa sinkoutuessaan vahinkoja.

TEKNISET TIEDOT

Jännite
Ottoteho
Kapasiteetit
Kerralla työstettävien kappaleiden
lukumäärä
Paino
VAKIOVARUSTEET
(1) Kuusiotappiavain (M5 kuusiokantapultille)
................................................... 1 (liitetty laitteeseen)
(2) Yksi leikkuripakkaus ................. 1 (liitetty laitteeseen)
vaarallisen
nopea
jne.
Tämäntyyppiset
(1) Materiaali: Tanko, vastaavat luokat: GRADE 460 (Iso-Britannia), BST
500 (Saksa), B500 (Espanja) ja Fe E 500 (Ranska)
(2) Materiaalin halkaisija: 8 – 16 mm
Leikkaus
ø10 mm 2 kappaletta
ø12 mm 1 kappale
ø16 mm 1 kappale
3. Jos laite toimii virheellisesti käytön aikana tai kuulet
epätavallista ääntä, aseta kytkin välittömästi
katkaistuun asentoon ja lopeta käyttö. Ota yhteys
liikkeeseen, josta laite on hankittu tai valtuutettuun
Hitachi huoltokeskukseen ja tarkastuta/korjauta laite.
Laitteen käyttö ilman tarkastusta tai korjausta saattaa
aiheuttaa vaurioita.
4. Varmista, että leikkurin kansi on suljettu, kun laitetta
ei käytetä. Jos kansi on auki, leikkuri saattaa tarttua
kiinni vieraisiin esineisiin ja aiheuttaa vaurioita.
(Kuva 1)
5. Kun kytket kytkimiä, älä aseta kättäsi lähelle leikkuria,
takaisinkytkentäpysäytintä tai taivutusrullaa. Käsien
vieminen näiden osien lähelle saattaa johtaa vakaviin
vammoihin.
6. Jos laite putoaa tai kolhiintuu, tarkasta se läpikotaisin
ja varmista, että laitteessa ja leikkurissa ei ole
vaurioita, halkeamia tai pinnan vääristymiä.
7. Jos konetta käytetään jatkuvasti, sisäkansi ja
vaihdekansi saattavat kuumentua. Älä kosketa
sisäkantta ja vaihdekantta jatkuvan käytön jälkeen.
(Kuva 1)
8. Älä upota laitetta veteen. Siitä saattaa aiheutua
epäkuntoon meneminen tai sähköisku.
HUOMAUTUKSIA
Asenna leikkuri ja muut varusteet lujasti
käsittelyohjeiden mukaisesti. Jos niitä ei asenneta
oikein, ne saattavat irrota ja aiheuttaa vaurioita.
Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta aina, kun
leikkuria tarkastetaan, puhdistetaan tai se vaihdetaan.
Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa olla vakava
loukkaantuminen.
230 V
510 W
17,0 kg (ilman johtoa)
LISÄVARUSTEET (myydään erikseen)
1. Leikkuri
* Yksi pakkaus koostuu kahdesta kappaleesta
Suomi
Taivutus
ø10 mm 3 kappaletta
ø12 mm 2 kappaletta
ø16 mm 1 kappale
32

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y

  Related Content for Hitachi VB 16Y