Download Print this page

Före Användning - Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Svenska
2. Sats med mittplatta (D 50)
50 mm
(R25 mm)
* Används
när
armeringsjärnet ändras till (böjd diameter: R 25).
3. Sats med mittplatta (D 38)
38 mm
(R19 mm)
* Används
när
armeringsjärnet ändras till (böjd diameter: R 19).
4. Förvaringslåda
* Yttermått
525 × 346 × 236 (mm)
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kapning av armeringsjärn
Bockning av armeringsjärn
FÖRE ANVÄNDNING
VARNING!
Gå igenom och kontrollera följande punkter före
användning. Kontrollerna enligt punkt 1 till 7 måste
utföras innan nätsladden ansluts till ett nätuttag.
1. Strömkälla
Se till att den använda strömkällan har samma
spänning som den angiven på verktygets namnplåt.
Undvik
också
att
motorgeneratorer. Förutom att det är skadligt för
verktyget kan det dessutom resultera i en olycka.
2. Nätströmbrytare
Se till att strömbrytaren är i läget OFF (från) innan du
ansluter maskinen till strömuttaget så att maskinen
inte startar oavsiktligt.
9
bockningsdiametern
bockningsdiametern
använda
likström
3. Förlängningskabel
Om arbetsplatsen är så långt borta från strömuttaget
att du använder en förlängningskabel, bör du se till
att förlängningskabeln är tillräckligt tjock och har rätt
klassificering. Använd så kort förlängningskabel som
möjligt.
OBSERVERA!
En skadad nätsladd måste bytas ut eller repareras.
4. Förberedelse och kontroll av arbetsområde
Kontrollera att platsen där arbetet ska utföras är
ordentligt förberedd och i ändamålsenligt tillstånd
enligt vad som anges i punkt 1 under rubriken allmäna
försiktighetsåtgärder för användning av verktyget.
5. Dra för säkerhets skull åt bulten med sexkantshål
ordentligt med hjälp av den medföljande nyckeln.
Användning av verktyget med denna bult för löst
åtdragen kan orsaka skada på verktyget eller avbitaren
och i värsta fall leda till en olycka.
6. Kontroll av avbitarens bett
Kontrollera att avbitaren är tillräckligt vass. Fortsatt
användning av en utsliten och deformerad avbitare
med slöa skärkanter kan orsaka skada på verktyget
eller avbitaren och i värsta fall leda till en olycka.
7. Kontroll av nätuttag
Om ett nätuttag skakar eller en kontakt som ansluts
till ett nätuttag lätt lossnar, när en nätsladd anslutits
till nätuttaget, så behöver nätuttaget bytas ut. Anlita i
detta fall en elektriker för byte av nätuttag. Fortsatt
användning av ett bristfälligt nätuttag kan resultera i
överhettning och olyckstillbud.
eller

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y

  Related Content for Hitachi VB 16Y