Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 32

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA
KOSKEVAT VAROITUKSET
VAROITUS
Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Varoituksissa mainittu sähkötyökalu-sana merkitsee
verkkovirtakäyttöistä (johdollista) sähkötyökalua tai
akkukäyttöistä (johdotonta) sähkötyökalua.
1) Työskentelyalueen turvallisuus
a) Pidä työskentelypaikka siistinä ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiisteissä tai
pimeissä ympäristöissä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisissa
paikoissa, esimerkiksi paikoissa, joissa on herkästi
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Sähkötyökaluista lähtevät kipinät voivat sytyttää
pölyn tai höyryt.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa käyttäessäsi
sähkötyökalua.
Keskittymisen puute voi aiheuttaa herpaantumisen.
2) Sähköturvallisuus
a) Sähkötyökalun pistoke on yhdistettävä oikeanlaiseen
pistorasiaan.
Älä muunna pistoketta mitenkään.
Älä käytä jakorasioita yhdessä maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa.
Muuntelemattomien pistokkeiden ja oikeiden
pistorasioiden käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin.
Maadoitetun pinnan koskettaminen lisää sähköiskun
vaaraa.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähköiskun vaara lisääntyy, jos sähkötyökaluun
pääsee vettä.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä kanna tai vedä
sähkötyökalua tai irrota pistoketta vetämällä
johdosta.
Pidä johto erillään kuumuudesta, öljystä, terävistä
kulmista tai liikkuvista osista.
Sähköjohdon vahingoittuminen tai sotkeutuminen
lisää sähköiskun vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön sopivan sähköjohdon käyttäminen
vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa paikassa on
välttämätöntä, käytä vikavirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä.
RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3) Henkilökohtainen turvallisuus
a) Keskity työhön, ole huolellinen ja käytä
sähkötyökalua harkiten.
Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai alkoholin,
lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen pieneksikin hetkeksi
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
31
b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja.
Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen,
liukumattomien
kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Varmista,
että virtakytkin on pois päältä-asennossa ennen
yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai paristoyksikköön
sekä ennen työkalun nostamista tai kantamista.
Sähkötyökalujen kantaminen, kun sormi on
virtakytkimellä,
sähkötyökaluihin, joiden virtakytkin on päällä, lisää
onnettomuusriskiä.
d) Poista säätöön tarvitut avaimet sähkötyökalusta
ennen sen käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty avain voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Tällöin
sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f) Käytä sopivia vaatteita. Älä käytä irtonaisia vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa
liikkuvista osista.
Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteeseen voi yhdistää pölynsuodatus- ja
keräyslisälaitteen, varmista, että ne yhdistetään ja
että niitä käytetään oikein.
Pölynkeräyksen käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä
vaaratilanteita.
4) Sähkötyökalujen käyttäminen ja niiden hoitaminen
a) Älä pakota sähkötyökalua. Käytä tarkoitukseen
soveltuvaa sähkötyökalua.
Oikea sähkötyökalu selviytyy tehtävästä paremmin
ja turvallisemmin toimiessaan oikealla teholla.
b) Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnisty tai
sammu virtakytkimestä.
Sähkötyökalut, joita ei voi hallita virtakytkimen
avulla, ovat vaarallisia. Ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai paristoyksikkö
sähkötyökalusta ennen säätöjen tekemistä, osien
vaihtamista tai sähkötyökalujen asettamista
säilytykseen.
Nämä
ennakoivat
sähkötyökalun
käynnistymisen vaaraa.
d) Säilytä sähkötyökalut lasten ulottumattomissa. Älä
anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökaluja,
jotka eivät ole perehtyneet niihin tai näihin ohjeisiin.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
henkilöiden käsissä.
e) Huolla sähkötyökalut. Tarkista liikkuvien osien
kiinnitykset ja kohdistukset, osien eheys ja muut
sähkötyökalujen toimintaan vaikuttavat tekijät.
Jos sähkötyökalu vahingoittuu, korjauta se ennen
käyttämistä.
Puutteellisesti huolletut sähkötyökalut ovat
aiheuttaneet useita onnettomuuksia.
f) Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina.
Oikein huolletut leikkuutyökalut, joissa on terävät
leikkuupinnat, tarttuvat harvemmin kiinni, ja niiden
hallinta on helpompaa.
g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä
jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla
huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ.
turvakenkien,
kypärän
tai
virran
kytkeminen
voi
hallita
oikein
turvatoimet
vähentävät
vahingossa
tapahtuvan
ja

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y