Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 31

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
Informasjon angående luftstøy og vibrasjon.
De målte verdier ble fastsatt i samsvar med EN610029.
Typisk A-veiet lydtrykksnivå: 80 dB (A)
Bruk hørselvern.
Typisk veiet rot betyr at kvadratisk akselerasjonsverdi ikke
overstiger 2,5 m/s
2
.
30

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y