Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 20

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
HVORDAN MAN SKÆRER
ADVARSEL!
Bemærk, at maskinen ikke er noget håndholdt værktøj.
Sørg altid for kun at anvende værktøjet, efter at det er
anbragt på et stabilt sted som for eksempel på et gulv,
på jorden etc.
Hold hænderne på god afstand af skæret under
arbejdet.
Hold hænderne væk fra reaktionsstopperne A og B
under arbejdet.
Skær ikke andre materialer en betonjern. Hvis De
forsøger at gøre det, kan materialet splintres i
småstykker og spredes.
Bøjningsrullerne drejer rundt selv under skæringen.
Hold altid hænderne væk fra bøjningsrullerne.
Skærebladet kan blive nedslidt ved gentagen skæring
af betonjernstænger. Kontinuerlige anvendelse af et
nedslidt skær kan resultre i skade og i at materialet
splintres i småstykker og fragmenter og spredes. Skift
det ud med et nyt skær efter omkring 8000 timers
anvendelse (omtrentlig tidsramme).
Maskinen er konstrueret således, at det øverste skær
og grebdækket kan støtte en betonjernstang.
Hvis grebdækket bliver udslidt, er der fare for, at det
ikke kan holde betonjernstangen tilstrækkeligt fast og
at det splintres, så småstykker og fragmenter fra det
spredes etc.
19
● Skærebladet kan blive nedslidt ved gentagen skæring af betonjernstænger.
Kontinuerlig anvendelse af et nedslidt skær kan resultere i skade og i at materialet
splintres i småstykker og spredes. Skift det ud med et nyt skær efter omkring
8000 timers anvendelse (omtrentlig tidsramme).
● Maskinen er konstrueret således, at det øverste skær og grebdækket kan støtte en
betonjernstang.
Hvis grebdækket bliver udslidt, er der fare for, at det ikke kan holde
betonjernstangen tilstrækkeligt fast og at det splintres, så småstykker og
fragmenter fra det spredes omkring etc.
Hvis grebdækket ikke kan holde betonjernstangen meget længere, skal det skiftes
ud med et nyt grebdække.
● Under skærearbejde skal betonjernstangen fastgøres forsvarligt på
reaktionsstopper B. Derudover skal tilstrækkeligt meget af betonjernstangen
fastgøres, så den kan fastgøres på reaktionsstopper B.
● Vær påpasselig med at holde hænderne borte fra reaktionsstopper B under
arbejdet. Ellers kan De få fingrene i klemme eller komme til skade på anden vis.
● Anbring betonjernstangen i midten eller i uddybningen af skæret under
skærearbejde. Skærearbejde, som udføres med betonjernstangen anbragt på
hjørnerne eller enderne af skæret, kan resultere i at betonjernstangen splintrer
og at småstykker og fragmenter af den spredes omkring eller i at skæret og
maskinen lider overlast.
Hvis grebdækket ikke kan holde betonjernsatngen
meget længere, skal det skiftes ud med et nyt
grebdække. (Ret henvendelse til den forretning, hvor
De har købt maskinen eller til Hitachi Koki Power Tool
Center).
Under skærearbejde skal betonjernstangen fastgøres
forsvarligt på reaktionsstopper B. Derudover skal
tilstrækkeligt meget af betonjernstangen fastgøres, så
den kan fastgøres på reaktionsstopper B.
Anbring betonjernstangen i midten eller i
uddybningen af skæret under skærearbejde.
Skærearbejde, som udføres med betonjernstangen
anbragt på hjørnerne eller enderne af skæret, kan
resultere i at betonjernet splintrer og at småstykker
og fragmenter af det spredes omkring eller i at skæret
og maskinen lider overlast.
1. Skæring (Fig. 3)
(1) Drej armen i pilemærkets retning og åbn dækslet.
(2) Sæt indstillings-drejeknappen til "skære" ("cut")
stillingen. (Drej indstillings-drejeknappen hele vejen
i retningen me uret). (Fig. 3).
(3) Indstil maskinen til den i Fig. 3 viste stilling.
(4) Anbring det betonjern, der skal skæres, i det nedre
skær,
(5) Forvis Dem om, når betonjernet er sat i, at enten
reationsstopper A eller B har fat i betonjernet.
(6) Tryk omskiftertrykkeren og skær betonjernet.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y