Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 23

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Denne liste over reservedele vil være nyttig, når
værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-
center til reparation eller anden vedligeholdelse.
Ved anvendelse og vedligeholdelse af el-værktøj skal
de sikkerhedsregler og standarder, som gælder i hvert
enkelt land, nøje overholdes.
MODIFIKATIONER:
Hitachi el-værktøj undergår konstant forbedringer og
modifikationer, så teknologiske nyheder hele tiden kan
inkorporeres.
Som et resultat heraf kan nogle dele (f.ex. kodenumre
og/eller design) ændres uden varsel.
BEMÆRK:
Grundet HITACHI's løbende forskning og udvikling, kan
bemeldte specifikationer ændres uden forudgående
varsel.
Information om luftbåren støj og vibration.
De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med
EN610029.
Det typiske A-vejede lydtryksniveau: 80 dB (A)
Brug høreværn.
Det
typiske,
vejede
accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s
kvadratrods
effektive
2
.
Dansk
22

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y