Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 37

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Jos kytkin sammutetaan ja sitten kytketään heti
uudelleen, moottori ei kenties käynnisty. Odota
ainakin yksi kokonainen sekunti ennen kuin yrität
kytkeä moottorin uudelleen sen jälkeen, kun se on
sammutettu.
Mekanismin
suojaamiseksi
yhdysrakenteinen varokitkakytkin.
Jos materiaalia käsitellään kapasiteetin ylittävällä
halkaisijalla tai laadulla, varokitkakytkin saattaa
kytkeytyä. Lopeta tällöin käsittely välittömästi ja
tarkasta materiaali.
Kun varokitkakytkin toimii, syntyy iso ääni, mutta se
ei ole oire viasta laitteessa.
2. Tangon poistaminen leikkauksen aikana (Kuva 4)
Jos kytkinlaukaisin vapautetaan kesken leikkauksen,
leikkuri saattaa pysähtyä puolitiehen, jolloin tanko
tarttuu kiinni laitteeseen.
Jos näin käy, voit joko kytkeä kytkinlaukaisimen
uudelleen ja leikata tangon pois tai voit vapauttaa
tangon asettamalla yläleikkurin alkuasentoon
seuraavalla tavalla. (Kuva 4).
Irrotus (Kuva 5)
Aseta säätöasteikko asentoon "RETURN" kuvassa 5
näkyvällä tavalla ja vedä taas kytkinlaukaisimesta.
LEIKKURIN KÄYTTÖIKÄ JA VAIHTO
1. Leikkurin käyttöikä (Kuva 6)
Tangon toistuva leikkaaminen saattaa aiheuttaa
kulumista, muodon muuttumista, rikkinäisiä reunoja
jne. Leikkurin käyttö tällaisissa olosuhteissa ei vain
vahingoita konetta mutta saattaa aiheuttaa myös
rikkonaisten osien lentämistä ympäriinsä.
Vaihda uusi leikkuri noin 8000 tangon jälkeen (karkea
viite).
2. Ennen leikkurin irrottamista
VAROITUS!
Onnettomuuksien estämiseksi katkaise kytkin aina pois
päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
(1) Vedä kytkimestä kevyesti ja anna yläleikkurin liikkua
hitaasti. Kun yläleikkuria kiinnittävä kuusiokantapultti
tulee irti kannesta, katkaise kytkin asentoon OFF ja
sammuta moottori.
(2) Irrota virtajohto pistorasiasta.
3. Irrotus
Jos irrotat kuusiokantapultin varusteisiin kuuluvalla
kuusiotappiavaimella, voit irrottaa leikkurin. (Kun
leikkurin suojaa työnnetään ylös kuvassa 7 näkyvän
nuolen suuntaan, yläleikkurin irrotus käy helposti.
Asteikon merkintä
Tangon tila
koneessa
45°
45°
90°
Alaleikkurin irrottaminen käy helposti, kun alaleikkuri
otetaan kiinni Philips-päisellä ruuviavaimella
seuraavassa kuvassa näytetyllä tavalla (Kuva 8).
4. Asennus
(1) Poista pöly leikkurin asennusosan ympäriltä ja
on
puhdista se.
(2) Aseta uuden leikkurin aukko ja tapin kohta vastakkain
ja aseta tappi asennusosaan.
(3) Vaihda myös kuusiokantapultti (pakattu yhdessä
leikkurin kanssa), kiristä tiukasti varusteisiin kuuluvalla
Allen-avaimella ja kiinnitä sitten leikkuri.
KÄYTTÖ (TAIVUTUS)
VAROITUS!
Huomaa, että tämä työkalu ei ole kädessä pideltävä
työkalu. Käytä laitetta aina niin, että se on asennettu
vakaalle paikalle kuten lattialle, maahan tms.
Älä koskaan vie käsiäsi taivutusrullan lähelle käytön
aikana.
Älä leikkaa muuta materiaalia kuin tankoja. Jos yrität
leikata muuta materiaalia, se saattaa rikkoutua pieniin
osasiin ja sinkoilla.
Taita vähemmän kuin joka 3. tangon kappale 10 mm
halkaisijalla, vähemmän kuin joka 2. kappale 12 mm
halkaisijalla ja joka 1. kappale 16 mm halkaisijalla.
Muista, että leikkuri liikkuu myös taivutuksen aikana,
joten sulje aina leikkurin kansi.
Aloita työskentely vasta sitten, kun olet tarkastanut,
että taitettavan materiaalin kääntöalalla ei ole ketään.
Jätä ainakin 200 mm ylimääräistä pituutta (Kuva 9).
Jos tätä ylimääräistä pituutta ei ole tarpeeksi, tanko
saattaa irrota taivutuksen aikana tai se saattaa
rikkoutua pieniin osiin, jotka saattavat sinkoilla
ympäristöön.
Aseta tanko keskialustalle niin, että se on vaakatasossa
pyörivän alustan pinnan kanssa.
Jos taittuva sivu on kallellaan ylöspäin, tanko saattaa
irrota taittorullasta taivutuksen aikana, jolloin se
sinkoaa irti. (Kuva 10)
Kun taivutetaan kerralla monta tankoa, jotkut saattavat
irrota taittorullasta ja opastimesta jne. Aseta ne siis
tarkasti vaakasuoraan.
Jos taitat tangon suurella halkaisijalla asettamalla
kätesi sen päälle, kätesi saattaa juuttua kiinni tangon
takaisintaittovoiman johdosta. Älä koskaan aseta
kättäsi sellaiseen paikkaan, johon tanko saattaa osua
taittuessaan takaisin.
1. Taivutuskulman säätö säätöasteikolla
Tanko voidaan taivuttaa säätöasteikolle merkittyihin
kulmiin kuvassa 16 näkyvällä tavalla.
90°
135°
Kuva 16
135°
180°
180°
Suomi
36

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y