Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 26

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Norsk
TILLEGGSUTSTYR
1. Kutterkniv
* Et sett med to kuttere
2. Et sett med sentervalse (D50)
50 mm
(R25 mm)
* Denne brukes når bøyediameteren på et
armeringsjern endres til (bøyd diameter: R25).
3. Et sett med sentervalse (D 38)
38 mm
(R19 mm)
* Denne brukes når bøyediameteren på et
armeringsjern endres til (bøyd diameter: R19)
4. Kuffert
* Ytre mål
525 × 346 × 236 (mm)
BRUK
Kutting av armeringsjern
Bøying av armeringsjern
SJEKK FØR BRUK
ADVARSEL!
Før bruk må følgende punkter sjekkes. For punktene 1-7;
må alltid sjekkes før støpslet koples til stikkontakten.
1. Strømkilde
Pass på at strømkilden som skal benyttes stemmer
overens med det som er angitt på dataskilet.
Bruk av DC-strøm og motorgenerator må også
unngås. Ellers kan det forårsake at ikke bare verktøyet
ødelegges men at det skjer en ulykke.
25
2. Strømbryter
Pass på at bryteren er slått av (OFF) ved tilkopling til
stikkontakt. Begynner maskinen å arbeide med en
gang kan det føre til alvorlige ulykker.
3. Skjøteledning
Bruk en skjøteledning med en tilstrekkelig tylkkelse
og merkekapasitet, når arbeidsområdet er fjernt fra
strømkilden. Skjøteledningen må være så kort som
mulig.
NB!
Skadet eller ødelagt ledning må skiftes ut eller
repareres.
4. Forberedelse og bekreftelse av arbeidsmiljøet.
Sjekk og bekreft at arbeidsområdet er i en tilstand som
nevnt i punkt 1 under generelle forholdsregler.
5. For sikkerhets skyld bruker du den vedlagte
Allennøkkelen til å forsikre deg om at sekskantbolten
er forsvarlig strammet. Hvis maskinen brukes med
bolten i løs tilstand, kan det resultere i ødelagt maskin
i tillegg til en ulykke.
6. Bekreft at kutteren er skarp.
Se til at kutteren er skarp. Fortsatt bruk av en kutter
som er utslitt og deformert med sløve kanter vil
resultere i skader på maskinen og kutteren i tillegg til
en ulykke.
7. Sjekk stikkontakten.
Hvis en stikkontakt er løs eller støpslet lett glir ut igjen
når det stikkes inn, må stikkontakten repareres. Ta
kontakt med nærmeste elektromontør for reparasjon.
Bruk av en defekt stikkontakt kan resultere
overoppheting og ulykker.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y