Download Print this page

Hitachi VB 16Y Handling Instructions Manual page 36

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
KÄYTTÖ (LEIKKAUS)
VAROITUS!
Huomaa, että tämä työkalu ei ole kädessä pideltävä
työkalu. Käytä laitetta aina niin, että se on asennettu
vakaalle paikalle kuten lattialle, maahan tms.
Älä koskaan vie käsiäsi leikkurin lähelle käytön aikana.
Älä koskaan vie käsiäsi takaisinkytkentäpysäyttimen
lähelle käytön aikana.
Älä leikkaa muuta materiaalia kuin tankoja. Jos yrität
leikata muuta materiaalia, se saattaa rikkoutua pieniin
osasiin ja sinkoilla ympäristöön.
Taivutusrulla liikkuu myös leikkauksen aikana. Älä vie
käsiäsi taivutusrullan lähelle.
Toistuva leikkaus kuluttaa leikkausterää. Kuluneen
terän käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita, jolloin
rikkoutuneita osia saattaa lentää ympäriinsä. Vaihda
uusi terä noin 8000 leikkauskerran jälkeen.
Kone on suunniteltu niin, että ylin leikkuri ja pitimen
kumi tukevat tankoa.
Jos pitimen kumi kuluu, se ei tue tankoa tarpeeksi ja
saattaa rikkoutua, jolloin sen osaset lentävät
ympäriinsä. Jos pitimen kumi ei tue tankoa tarpeeksi,
vaihda se uuteen. (Kysy tiedot pitimen kumin
vaihtamisesta ja korjauksista liikkeestä, josta laite
ostettiin tai Hitachi Koki –sähkötyökalukeskuksesta.)
Kiinnitä
leikkauksen
takaisinkytkentäpysäyttimeen B. Kiinnitä lisäksi
tarpeeksi
pitkä
takaisinkytkentäpysäyttimeen B.
35
● Toistuva leikkaus kuluttaa leikkausterää. Kuluneen terän käyttö saattaa aiheuttaa
vaurioita, jolloin rikkoutuneita osia saattaa lentää ympäriinsä. Vaihda uusi terä
noin 8000 leikkauskerran jälkeen.
● Kone on suunniteltu niin, että ylin leikkuri ja pitimen kumi tukevat tankoa.
Jos pitimen kumi kuluu, se ei tue tankoa tarpeeksi ja saattaa rikkoutua, jolloin sen
osaset lentävät ympäriinsä. Jos pitimen kumi ei tue tankoa tarpeeksi, vaihda se
uuteen.
● Kiinnitä leikkauksen ajaksi tanko lujasti takaisinkytkentäpysäyttimeen B. Kiinnitä
lisäksi tarpeeksi pitkä osa tankoa takaisinkytkentäpysäyttimeen B.
● Älä vie käsiäsi takaisinkytkentäpysäyttimen B lähelle käytön aikana; muuten
sormesi voivat juuttua kiinni tai voi syntyä muita vaurioita.
● Aseta tanko leikkurin syvennyksen keskelle leikkauksen ajaksi. Jos leikataan tangon
sijaitessa leikkurin reunoille tai päähän asetettuna, irtileikatun tangon osia saattaa
lentää ympäriinsä tai leikkuri ja kone saattavat vahingoittua.
ajaksi
tanko
osa
tankoa
Aseta tanko leikkurin syvennyksen keskelle
leikkauksen ajaksi. Jos leikataan tangon sijaitessa
leikkurin reunoille tai päähän asetettuna, irtileikatun
tangon osia saattaa lentää ympäriinsä tai leikkuri ja
kone saattavat vahingoittua.
1. Leikkaus (Kuva 3)
(1) Käännä vipu nuolimerkin suuntaan ja avaa kansi.
(2) Aseta säätöasteikko leikkausasentoon kohtaan "cut".
(Käännä säätöasteikkoa ääriasentoon myötäpäivään.)
(Kuva 3)
(3) Aseta laite kuvassa 3 näkyvään asentoon.
(4) Aseta leikattava tanko alaleikkurille.
(5) Kun tanko on asetettu paikalleen, varmista että joko
takaisinkytkentäpysäytin A tai B koskettaa tankoa.
(6) Vedä kytkinlaukaisimesta ja leikkaa tanko.
HUOMAUTUS
Turvallisuuden vuoksi tämä laite on suunnitelu
sellaiseksi, että kytkintä ei voi kytkeä vahingossa. Kun
kytket työkalun virran, paina lukkopainiketta ja vedä
sitten
kytkinlaukaisimesta
kytkinlaukaisimesta
lukkopainiketta ensin, kytkin saattaa vahingoittua. Ole
varovainen, kun kytket työkalun virran.
Vaikka
leikkaaminen
kytkinlaukaisimesta vetämistä siihen asti, kunnes
moottori alkaa käydä vastakkaiseen suuntaan ja
leikkuri alkaa palautua. Jos kytkinlaukaisin
vapautetaan liian aikaisin, leikkuri ei palaudu ja
laukaisimesta on vedettävä uudelleen.
(Kuva
2).
Jos
vedetään
painamatta
on
suoritettu,
jatka

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 16Y