Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 61

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Aflever apparatet på en genbrugsstation. De anvendte plast- og metaldele kan sor-
teres efter materiale og således afleveres til genbrug. Spørg i denne forbindelse vort
servicecenter.
Garanti
På dette apparat yder vi 36 måneders garanti. For erhvervsmæssig brug og ombyt-
ningsapparater ydes der, iht. de lovpligtige bestemmelser, en forkortet garanti på 12
måneder
Ved et berettiget garantitilfælde bedes du henvende dig til vores Servicecenter. Der får
du yderligere informationer om reklamationsbearbejdningen.
Skader, der stammer fra naturlig slitage, overbelastning eller usagkyndig betjening, er
udelukket fra garantien.
Forudsætning for garantiydelser er desuden overholdelse af henvisningerne om ren-
gøring og vedligeholdelse.
Skader, der er opstået gennem materiale- eller produktionsfejl, bliver afhjulpet gratis
gennem ombytning eller reparation.
DK
61

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents