Ce-Standardinmukaisuustodistus - Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

CE-standardinmukaisuustodistus

Täten vakuutamme, että
Sähköllä toimiva pumppu SGP 12 A1
Sarjanumero
201103000001 - 201103033280
rakennusvuodesta 2011 alkaen vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaole-
via EU-direktiivejä:
72/245/EEC Annex I (6.5, 6.6, 6.8, 6.9) & 2009/19/EC
Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja
normeja, kansallisia normeja sekä määräyksiä:
Grizzly Gartengeräte GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 2
64823 Groß-Umstadt 16.03.11
2006/95/EC • 2004/108/EC
EN 60335-1/A13:2008
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 62233:2008
(A. Gröschl, Tech. Director ja asiakirjava-
stuullinen; och dokumentationsombud)
FI
31

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents