Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 50

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

DK
Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
Elektrisk blæsepumpe
SGP 12 A1
Anvendelse
Apparatet er beregnet til oppumpning og udluftning af luftmadrasser, gummibåde, soppe-
bassiner og andre store oppustelige artikler til privat brug.
Der er ikke egnet til oppumpning af cykel eller bildæk.
Enhver anden brug kan medføre skader på apparatet og udgøre en alvorlig risiko for
brugeren.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er forårsaget ved ikke-formålsbe-
stemt anvendelse eller forkert betjening.
50

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents