Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 41

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Handhavande
Kontrollera att produkten är avstängd (på-/av-knapp position „0") och anslut anslutningska-
beln till cigarrettändaruttaget.
Produkten är inte avsedd för permanent användning. Om den används i mer än
30 minuter kan överhettning och skador på produkten uppstå.Om produkten är
överbelastad måste Du stänga av den omedelbart och vänta tills den har svalnat,
innan Du använder den nästa gång.
Uppumpning
6
5
1. Ta av ventilkåpan på den uppblåsbara artikeln.
2. Montera lämplig ventiladapter (6) på pumpens
luftutsläppsöppning INFLATE (5) (bajonettlås).
SE
41

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents