Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 20

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

FI
Henkilöitä koskeva turvallisuus:
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettä-
väksi, jos henkilön fyysinen, aistimuksellinen tai mielentilallinen kyky, tai henkilöltä
puuttuvat kokemukset ja tiedot ovat rajoittavia tekijöitä koneen käyttöön; paitsi, jos he
työskentelevät turvallisuudesta vastuullisen henkilön alaisina tai ovat saaneet tältä
koneen käyttöä koskevan ohjauksen.
Lapsia täytyy valvoa, etteivät he käytä laitetta leikkikaluna.
Pidä laite pois henkilöiden – ennen kaikkea lasten – ja eläinten lähettyviltä.
Työalueella käyttäjä on vastuussa toisiin henkilöihin aiheutuneista vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet laitteen käytöstä.
Älä koskaan suuntaa laitetta itseesi tai muihin henkilöihin, erityisesti silmiin tai korviin.
Loukkaantumisvaara.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa ja ota huomioon pumpattavaa artikkelia koskevat oh-
jeet. Artikkeli voi revetä pumpatessa ja aiheuttaa vaikeita loukkaantumisia.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa ja pois lasten ulottuvilta.
20

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents