Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 21

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Vaara: Vältät siten
laitteen vahingoittumisen ja siitä mahdollisesti
aiheutuvat henkilövahingot:
Laitteella työskentely:
Älä koskaan käytä laitetta ajon aikana. Käytä laitetta vain moottorin ollessa sammu-
tettuna.
Tarkista laite ennen käyttöönottoa ja käytä sitä vain moitteettomassa tilassa.
Älä käytä laitetta sateella tai kostealla säällä ja varo, ettei se pääse veden kanssa
kosketukseen. Sähköiskuvaara!
Tarkista, että laitteen kaikki aukot ovat vapaat käytön aikana. Älä sulje aukkoja käsin
tai sormin äläkä peitä laitetta mitenkään. Ylikuumentumisvaara.
Tarkista, ettei ilman sisäänmeno- tai ilmanpoistoaukkoihin pääse hiekkaa tai muuta
roskaa.
Älä käytä laitetta helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä. Älä imuroi
laitteella kuumia höyryjä. Noudattamattomuus aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran.
FI
21

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents