Laitteessa Olevat Kuvasymbolit - Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Laitteessa olevat kuvasymbolit:

Lue käyttöohje huolella ennen käyttöönottoa huolella oman ja toisten turval-
lisuuden vuoksi. Pidä käyttöohje tallessa hyvin ja luovuta se jälkeesi laitetta
käyttävälle henkilölle, jotta ohjeet ovat käytettävissä joka hetki.
Vaaroihin viittaavat tiedot henkilö- ja materiaalivahinkojen estämiseksi.
Älä jätä laitetta sateeseen.
Turvallisuusohjeet
Huomio! Sähkölaitteiden käytössä on noudatettava seuraavia turvallisuusoh-
jeita sähköiskun, loukkaantumisien ja palonvaaran välttämiseksi.
Vaara: Vältät näin mahdolliset tapaturmat ja loukkaantumiset:
FI
19

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents