Silvercrest SGP 12 A1 Translation Of The Original Instructions For Use page 60

Electric blower pump
Hide thumbs Also See for SGP 12 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

DK
Rengøring
Apparatet må hverken sprøjtevaskes med eller dyppes i vand. Fare for
tilskadekomst pga. elektrisk stød.
Brug ingen rengørings- eller opløsningsmidler. Derved kan du beskadige apparatet
irreparabelt.
Hold ventilationsslidser, luftindgangs- og luftudgangsåbninger og huset rene. Brug en
fugtig klud eller en børste.
Bortskaffelse/miljøbeskyttelse
Aflever maskine, tilbehør og emballage til miljøvenligt genbrug.
Apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald.
60

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Sgp 230 a1

Table of Contents